Posted onNiệm Phật Thành Phật là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

Hãy like và đăng ký để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ Niệm Phật thành Phật.

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

8 thoughts on “Chiều Tối 29 Âm Mở Kinh Này Phật Tổ Che Chở Phúc Lộc Đầy Nhà Bình An Suốt Đời _ Kinh Linh Nghiệm

  1. Nam mô bổn sư thích CA Mau Ni Phật Con Xin đảnh lễ mười phương chư Phật và Con kính chúc thầy được nhiều sức khoẻ Nam mô a di đà phật

  2. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đại từ đại bi Quan Thê ́ Âm Bồ Tát. Nam mô mười phương Chư Phật. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng

  3. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG MẸ HIỀN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
    🙏🙏🙏🙇🙇🙇

  4. A. Di. Đà. Phật a. Di. Đà phật. A. Di. Đà. Phật con. Xin. Nghe. Niêm. Con. Xin. Cầu. Nguyễn. Phật. Tổ phụ. Hộ. Độ. Trì gia. Đao. Blnh. An thân. Tâm. An. Gia. Đinh ổn. Định. Cuộc. Sống tâm. Tịnh nam. Mô. Thế. Giới. Tây. Phương cực. Lạc nam. Mô. Chư. Phật. Mười phương tham. Sân. Si. Têu. Tan. Phước lanh. Tăng. Trưởng. A. Di. Đà. Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *