4 thoughts on “Chỉnh trang giấy trước khi iN word + Excel ( 2003,2007 )

  1. đã biết – thì nên diễn tả từ từ cho mọi người hiểu mới chứ….. cứ ào ào như thác đổ ấy bó tay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *