One thought on “Chó tiêm thuốc mê Vime-Lazin

  1. Thuốc này cần phối hợp với thuốc khác mới được. Dùng riêng lẻ nó ko đi vào hôn mê không phẫu thuật được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *