7 thoughts on “CHỢ TÌNH MỘC CHÂU MỚI NHẤT

  1. Xem chợ tình Mộc Châu, Sơn La. Thấy một cảm giác thanh bình trên quê Hương Việt Nam. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ rất hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *