19 thoughts on “Chữa bệnh “Đói Kinh Niên của trẻ ” | giải phẫu bệnh tâm lý cùng lương y kim hoàn.

  1. Chị ấy đã Xinh đẹp mà giảng hay quá chúc chị luôn vui khỏe trẻ đẹp mãi sẽ giúp nhiều điều tốt Cho mọi người!

  2. Chị ơi em bị bệnh vảy nến , chị chia sẻ bài thuốc chữa được không ạ . Em rất cảm ơn chị !

  3. Chị ơi em bị bệnh vảy nến , chị chia sẻ bài thuốc chữa được không ạ . Em rất cảm ơn chị !

  4. Chị ơi em bị bệnh vảy nến , chị chia sẻ bài thuốc chữa được không ạ . Em rất cảm ơn chị !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *