One thought on “Chuyện của Đề án 500

  1. Hết đề án thì kiếm việc khác làm thôi. Ko cần phải cầu xin, nan nỉ. Mình còn trẻ, còn tay, còn chân ko sợ gì cả. Coi như mình đây là trải nghiệm của cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *