49 thoughts on “Chuyện ngày xưa – Người bạn tốt

  1. Cho chuyen ngay sua mot bang do an🍊🍈🥔🥜🌰🍞🥕🌽🍅🍓🥐🥨🥞🍒🍓🍅🌽🍞🌰🥑🥝🥔🍉🍒🥚🍳🥘🥞🍟🥚🥨🥓🥐🍗🌯🌯🌮🥚🥫🍘🥙🥙🍘🍿🥣🥗🍳🍙🥘🍲🥪🌭🍒🍓🥡🍪🍪🍪🎂🍰🍪🥡🥠🥟🍭🎂🥡🥠🍱🍿🍚🍛🍜🍝🍠🍢🍣🍧🍥🍡🥟🥠🥡🍦🍧🍨🍩🍪🎂🍰🥧🍫🍬🍭🍯🍼🥛☕🍵🍶🍾🍷🍸🍹🍺🍻🥂🥃🥤🥢🍽🍴🥄🔪🏺🍐🍑🍒🥕🍟🍕🥘🥘🍟🍕🍕🌭🍟cho thu cung🐈🐵🐒🐈🦁🐮🐗🐖🦓🦌🐽🐏🐷🦄🐆🐅🐹🐇🐹🐹🐾🦃🦃🐿🐰🐻🐤🐤

  2. ban de den cho ban de trang cho banh🎂🥞🍰🍣🍚🍙🍖🍖🍖🍝🥙🍜🍕🥪🍗🥨🥩🥪🍱🍜🍤🍤🍢🍡🥧🍰🍩🍟🥓

  3. Minh cung se tang đô ăn🍦🍧🍩🍰🍪🍫🍬🍭🍮🍯🍳🍔🍚🍙🍜🍞🍱🍣🍤🍗🍖🍕🍝🍟🍛🍲🍡🍘🍠🍌🍎🍏🍊🍋🍛

  4. mình tên là bảo Ngọc mình sinhngay sáu tháng một nhabena 🔵🔴🔷🔶💠ℹ💯🔟⏩☑❔✡🚮🔮🔮🎌🔑📏💊📆💰🔍💿🎶📱🚵🎲🏄🎎🎎🎎🎄🎋🎁🎾⚽🎏🎐🎃❄⛄💧⛅⚡⚡🔥🌞☁☁🛁🕕🚿🛀🚦🚥🚤🚏🚓🚑🌌🎠🚄🌅🎨🏰🏯🏥🌎🍻🍺🍼🍷🍸🍭🍮🍚🍥🍰🍡🍬🍜🍦🍣🍱🍲🎂🎂🍧🍳🍲🍩🍙🍚🍨🍇🍓🍒🍖🍔🍕🌽🍎🍄🍏🍞🍄🍃🍁🐬🐜🌼🐝🐠💐💮🐁🐧🐇🐰🐣🐨🐮🐐🐄👗💎💍💄👑💞💝💜💦💫💭👓💙💗💌👐👪💏💑💁🎅👰👸😻😪😮😇😊💏💙👠🐖🌹🌾🍗🎂🎂🎂🎂🍰🍡🍜🍛🍫🍤🍘🍝🍻🍯☕🎡🌊⛄🌈🌞🌟⏳⌛

  5. hay qua😀🍉🍓🍕🍚🍗🍧🍨🍩🍤🍥🍦🍡🍟🍛🍖🍔🍇🍌🍎🍬🍭🍮🍯🍰🍼🎂☕️🍧🍧🍧🍧🍧🍥🍦🍦🍦🍦🍦🍦😝😋

  6. ban de den toi nghiep qua tang ban tat ca tat ca cac do an minh co ne🍗🍟🥘🍣🍘🍦🍬🥛🍺🍸🍽🍖🥙🍝🍱🍢🍰🍫🍼🍻🍹🍕🌮🍜🍛🍡🎂🍿☕️🥂🍾🌭🌯🍲🍙🍧🍮🍩🍵🍷🥄🍔🥗🍥🍚🍨🍭🍪🍶🥃🍴🍏🍌🍒🍅🌶🍯🥚🍐🍎🍉🍑🍆🥔🥐🍳🍖🍇🍍🥒🍠🍞🥓🥞🥖🌰🥕🥝🍓🍊🍋🍈🥑🌽🥜🧀🍤🍔

  7. Bạn Dê Đen tuy đen nhưng tốt bụng , hiền lành và hay giúp đỡ người khác
    Thương chú Dê Đen quá !!!!!!!!!! 😭😭😭😭👍👍👍👍🍀🍀🍀🍀

  8. 😍😄😄😜🐷🐷🐷🐷🐷🐷🍜🍜🍜🍜🍜🍩🍩🍩🍤🍤🍤🍰🍰🍰🍦🍡🍡🍦🍞🍞🍧🍧🍮🍯🍮🍬🍭🍹🍸🍷🎂🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇦🇪🏥⌚️📱📲💸👠👠👘👗🔭🔬.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *