9 thoughts on “Có Nên Đi Xuất Khẩu Lao Động Dubai ?

  1. Mình đang chuẩn bị đi. Mình xây dựng. Mình đang kí làm ốp lát trong nhà. Không biết sang đó nó có lừa làm ngoài nắng không. Nếu làm ngoài nắng chắc mình bỏ về

  2. Bạn chia sẻ chính xác 100%.Ngoại trừ có bằng cấp của Anh, Úc, Châu Âu hoặc Singapore thì qua Dubai sẽ làm lương tốt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *