29 thoughts on “Combo fx nhập giá 2.6tr siêu đẹp lắp van fx áp trong, áp ngoài. Liên hệ 0358.683.690 – 0334.024.084

  1. how can i purchase this if im in the Philippines? my contact number is 09457149019 my FB account is https://www.facebook.com/wynl0v3

  2. địt mẹ nhận hàng không kiểm . mày đút 1 cục sắt tôi mở ra tiền mất tật mang à , mẹ đồ lừa đảo nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *