47 thoughts on “CON CU CỦA BỐ TO QUÁ. THÍCH QUÁ

  1. Địt con mẹ kể như địt nói thì thô điên nhất là nghe câu .a a a DCM nhức cả đầu tao mà bặt được con đọc chuyện này thì bố cho mày mút buồi rồi địt nát lồn con ôn này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *