12 thoughts on “Con Đường Tầm Lan Vất Vả Và Buổi Tối Giữa Rừng Nguyên Sinh

  1. Có mấy bác dân Nghệ à anh. Mình cũng được trải nghiệm tầm lan 3 ngày trong rừng rồi. Rất là thú vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *