43 thoughts on “Cục đẩy công suất HM ML 800 PA. Giá 4 tr .Bãi xịn còn đẹp đến 90%

  1. e công nhận là bác toàn chơi hàng MADE IN CHINA hoặc MADE IN P.R.C
    không có hàng nào mà sx ở Indonesia hay malaysia ak?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *