Posted on

CƯỠNG CHẾ CHỢ LÀNG YẾN TỈNH PHÚ YÊNCho tui hỏi ngu tí: TRƯỚC khi xây chợ mới có hỏi ý kiến tiểu thương, nhưng 90% tiểu thương ở chợ Yến không đồng tình chuyển chợ, thì hà cớ gì phải ép dân chuyển chợ và tự xây chợ mới? Chỉ có vài mẹ là vợ cán bộ có sạp trong chợ là đồng ý?

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://2forum.biz/category/bat-dong-san/

One thought on “CƯỠNG CHẾ CHỢ LÀNG YẾN TỈNH PHÚ YÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *