16 thoughts on “Đại lễ quốc khánh 2/9/2019 kdl đại nam đua xe bắn pháo hoa || Việt miền tây

  1. Khu du lịch Đại Nam bắn pháo hoa mừng lễ Quốc Khánh rất đẹp và có nhiều hoạt động rất thú vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *