8 thoughts on “(ĐÃ BÁN) Xe đạp máy độc là chưa từng gặp 😜

  1. Xe này của mấy ông phú hộ chủ bọn tá điền nè, 1 bộ bà ba thêm cái nón, chạy ra thăm đồng xem bọn tá điền thu hoạch chưa, chuẩn bị hốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *