Posted on

Đã bao giờ du lịch tâm linh trong sáng?VTC1 | Việc thương mại hóa các công trình tâm linh, trục lợi và lợi dụng tâm linh đê thương mại hóa, thu lợi bất chính cần lên án và xử lý theo quy định của pháp luật./

—-
#VTC1 #thờisự #Tintức24h

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://2forum.biz/category/du-lich/

One thought on “Đã bao giờ du lịch tâm linh trong sáng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *