8 thoughts on “Đặc sản Trà Vinh🍵Bún nước lèo cây sung | Ăn Vặt Miền Tây

  1. Vinh mai rất thích kì hương kì hương ơi kì hương làm gì mà đẹp quá vậy vinh mai xem truyền hình của kì hương rất thích ạ 🌹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *