5 thoughts on “Đặc trị sổ mũi , nghẹt mũi không cần thuốc tây cực kì hiệu quả bài thuốc nhà thuốc thiện nhân đường

  1. Nhà mình có là quế để sáng mình làm thử chứ tôi hắc hơi sổ mũi hoài khó chụi nên mới vào nè.

  2. Đặc trị sổ mũi , nghẹt mũi không cần thuốc tây cực kì hiệu quả bài thuốc nhà thuốc thiện nhân đường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *