44 thoughts on “ĐẠI CHIẾN GUNDAM BUILD TRY-Tập 1: Cậu bé gọi được gió (VIET dub)

  1. Khúc 20:28 ý ông ran nói 7 năm trước tk Sekai giống Reji thứ 2 vậy chắc tk Reji chắc là dòng họ nối giỏi thui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *