6 thoughts on “Đài Loan bắt nhóm người Việt đi du lịch để hành nghề mại dâm

  1. The Communist regime should build some whore houses so that those women have places to do their jobs instead of being whores in foreign countries.

  2. TỰ HAÒ VN .Bań mồ hôi,sức lao động qua xuất khâủ lao động còn tạm chấp nhận được chứ chuyện này thì Ô NHỤC quá . Coǹ ở Campuchia,Thaí, Mã ,Hàn,Singapore..và nhiêù nơi khác .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *