17 thoughts on “Đám cưới LGBT ở Huyện Bình Chánh

  1. Đằng sau hạnh phúc của con trẻ là cả nỗi niềm của cha mẹ. Thật khâm phục những người cha người mẹ. Và anh em họ hàng đã chấp thuận cho đôi bạn trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *