12 thoughts on “ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH QUA ĐIỆN THOẠI

  1. Thay vì trước đây quý khách phải đến bệnh viện từ sớm để xếp hàng lấy số thứ tự và chờ đợi đến lượt khám, bây giờ người khám chỉ cần đăng ký trước qua tổng đài 028.1080 www.108hcm.com.vn/dang-ky-kham-benh-qua-1080

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *