Posted on

Đạp xe diễu hành Tuần lễ thương hiệu quốc gia Việt Nam 2019Chương trình đạp xe diễu hành Thương hiệu Quốc gia vừa được Cục XTTM – Bộ Công Thương VIETRADE tổ chức tại Hà Nội. Đây là một trong các sự kiện có ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chương trình tuần lễ thương hiệu Quốc gia 2019…

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *