One thought on “Đạp Xe Trên Hệ Thống Zwift – Cung Đường Out And Back Again

  1. a có thể hướng dẫn chi tiết cách kết nối các thiết bị lại với nhau ko kể cả cái đo nhịp tim luôn đi a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *