6 thoughts on “DẤU HIỆU NHẬN BIẾT DƯA KHI CHÍN

  1. Hướng làm video rất đúng đắn ko lan man con ngan như các youtuber trồng trọt hiện vẫn đang làm. Cứ chuyên lần lượt từng chủ đề như thế này Huyền nhóe, hết 1 chủ đề thì mới chuyển sang chủ đề khác. Đừng ôm đồm, xào xáo nhiều đối tượng, nội dung hỗn độn nối đuôi nhau.

  2. Chị ơi, giúp e vơi, dưa của e trồng khoảng 6 lá sao bị úng thân, héo và chết dần huhu. Mong c giúp e ạk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *