44 thoughts on “ĐẬU LÉM PHIÊU LƯU KÝ – TOÁN LỚP 5 ( Toán tiểu học )

  1. Mời các bạn và các em vào xem đầy đủ các video hướng dẫn ViOlympic, Toán cơ bản và nâng cao lớp 3 + 4 + 5 một cách hệ thống, theo đường link sau (hoặc nhấp vào THẦY TOẠN – TOÁN TIỂU HỌC, rồi nhấp vào DANH SÁCH PHÁT).
    https://www.youtube.com/channel/UCTE91r8ukWyzYO-LEVnj3tA/playlists?sort=dd&view=1&shelf_id=0&view_as=subscriber

  2. Sao em làm tới cánh cửa thứ hai cái nó kêu nhập mã đăng nhập mà mã gì mới được rồi mã kích hoạt nữa sao hk thấy hướng dẫn làm rồi s e bt mà làm rồi email nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *