8 thoughts on “Đau Nửa Đầu, (Hội Chứng MIGRAINE, Rối Loạn Vận Mạch ), Châm Cứu Pháp Trị Tối Ưu

  1. A có thể chia sẻ phác đồ huyệt cấy chỉ bệnh nhân này dc k ạ?e thấy nhiều ng hiện nay dg bị bệnh này

  2. Quá tuyệt thầy ạ. E đang bị nè thầy, e lấy kim châm vào thiên trụ, phong trì nó giật bắn người luôn châm 2 ngày hết, chỉ 2 huyệt nay e khỏe nhiều luôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *