47 thoughts on “Dạy cờ tướng online Khai cục Pháo Đầu đối Bình Phong Mã Tả Mã Bàn Hà Bài 1

  1. phương án tả mã bàn hà chưa lên tượng không thấy anh xét đến, đi nước đó máy đánh thấy bên tiên khó đỡ lắm

  2. Còn thiếu phương án đen đi pháo 2 tấn 4 rất hay.đỏ rất dễ thua ma không thấy anh Thắng nói đến

  3. Ở phương án đen P2.2, phút 27'47, khi mã đỏ ăn tốt đầu mà đen đi P2-3 thi minh đanh sao anh Thắng? nêu ăn xe thì bị vật tượng rồi đen thoái mã, còn chạy xe thì đen thí pháo chém tượng sau đó 2 mã chém pháo đầu với mã 5. tấn xe bắt đô tượng khuyết và pháo biên thì sao đỏ ưu được ạ?

  4. Anh thắng ơi trận tả mã bàn hà này. Nước thứ 7 bên hậu còn Một biến rất mạnh là. Pháo 2 tấn 2

  5. Những đóng góp của anh rất có ích cho làng cờ VN và những người chơi cờ. Nâng cao mặt bằng chơi cờ của người VN sẽ rất tốt cho về sau. Cảm ơn anh

  6. Anh Thắng ơi, thế trận tả mã bàn hà, ở nơi e đánh lấy mã bắt xe hoài luôn, họ nói con nhỏ bắt con lớn hoài được, hihi

  7. Em đánh với máy hay bị gặp bên hậu đến nước t5 bên hậu đi xe 1 tấn 1 k biết đỡ ntn ạ

  8. Bài này chi dùng trong thi dau giai thì duoc , vì neu ra gian ho đánh đo thì có the truy quan hoài , se hue tien lai thiet thòi roi , khong dùng duoc trong cờ gian ho !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *