10 thoughts on “Đi cào con Lụa Bằng Vỏ Lãi nhỏ ở bãi cát / catch seafood in vietnam

  1. Kênh bạn nhiều người xem quá
    Chẳng bù kênh vk ck mình làm ẩm thực dân dã mò cua bắt ốc săn bắt hái lượm không ai chịu xem hết huhuhu…chúc bạn giành nút vàng nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *