41 thoughts on “Đi mua đồ cùng Trà Vinh Quê Tôi-Tâm Bê

  1. Mua đồ khai chương quan hả anh . xem anh mua gì khai chương quan. bây giờ con lấy luôn cho hết xem

  2. đi mua đồ mà có cả bạn đi cùng thì nhiều tư vấn lắm đây chúc kênh của anh phát triển tốt nhé

  3. Đi cùng youtuber là cùng đồng nghiệp rồi tha hồ vui rồi làm.lon bia hai bạn ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *