8 thoughts on “Divide and Fight Revolution | Xạ Thủ – Lâu rồi mới làm 1 game ban/pick hấp dẫn

  1. Game này giờ ít người chơi quá 🙁 tiếc thay một game hay 🙁 chơi mọi game rồi vẫn thấy dvd hay

  2. Z-A-L-O QuyKiemSausz , nghe kỳ kỳ Max với KuDO hả, bữa kia mình có gặp tem1 rồi ,tụi nó sao đánh lại mấy bạn (=^.^=)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *