7 thoughts on “Đồ chơi trẻ em ẾCH ĂN VIÊN BI – Trò chơi bắt ếch bằng bi vui nhộn cùng chị Chim Xinh Toys for Kids

  1. Cj chơi ăn gian qá ếch tím đi 2 lần cj ko nói còn ếch đỏ đi 2 lần cj lại nói. Cj thích ếch tím nên mới làm z chứ j

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *