3 thoughts on “Độ mờ vai gáy – chọc ối

  1. Xong em chọn phương pháp xét nghiệm máu để kiểm tra lại.kết quả nguy cơ thấp làm vợ ck em mừng lắm

  2. em cũng bị trường hợp như c.khi kiểm tra độ mờ da gáy bac sĩ bảo nguy cơ cao.mà lúc đó độ mờ da gáy của em ở 1.8mm .nên em lên bệnh việ từ dũ kiểm tra lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *