Posted on

ĐOẠN ĐƯỜNG ĐẤT ĐỎ ĐỘC ĐẠO VÀO ỦY BAN XÃ VĨNH YÊN BÌNH GIA LẠNG SƠN#GIAOTHÔNG#VĨNHYÊN #LẠNGSƠN. ĐÂY LÀ XÃ MIỀN NÚI KHÓ KHĂN NHẤT VỀ ĐƯỜNG XÁ CỦA HUYỆN BÌNH GIA. BÀ CON DÂN BẢN VÀ CÁC EM HỌC SINH HẰNG NGÀY PHẢI ĐI LẠI TRÊN CON ĐƯỜNG NÀY, MỘT BÊN LÀ TALUY, MỘT BÊN LÀ DÒNG SÔNG BẮC GIANG. TRỜI NẮNG ĐÃ KHỔ, KHI MƯA XUỐNG CÒN KHỔ VÀ KHÓ KHĂN HƠN NHIỀU LẦN.

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://2forum.biz/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *