39 thoughts on “Đối tượng truy sát gia đình em trai có thể nhận mức án tử hình?

 1. Chắc chắn chứ còn có thể gì nữa. Ở Mỹ đối với trẻ em dưới 18 tuổi cũng bị nhân án tử hình. Luật nước mình là từ giấy rách hay sao

 2. Cái này phải gọi là “CHẮC CHẮN” SẼ TỬ HÌNH, “GIẾT 4 MẠNG NHÀ NGƯỜI TA MÀ BẢO CÓ THỂ THÌ NÓ HƠI PHI LÝ QUÁ MỨC

 3. Phải cho sẽ tói đút vào hẳn lỗ nhị nó í r tiêm thuốc kích dục vào 🙂 và bịt mõm nó vào :>> nhìn nó thấy phê làm sao chứ tử hình éo đáng 🙂

 4. Có thể nhận an tử hình , vậy giết 4 mang nguoi được nhận án tù sau mà noi có thể nhan án tử hình

 5. Phải cho nó sống không bằng chết, bắn phát chết thì dễ quá. Một mạng nó làm sao bằng 4 mạng người được. T xem lúc nó cầm dao chặt mấy nhát mà t tức á

 6. Có thể gì nữa mà có thể..!
  Tử hình 4 cái mạng nó chưa đủ nữa chứ ở đó mà có thể.
  Mà công nhận pháp luật nhà nước mình nhân đạo thiệt. Nó giết ngta giả mang vây mà tử hình bằng cách tim thuốc độc nhẹ nhàng như vậy còn tiêu tốn ngân sách nhà nước thêm 250tr nữa, gặp Pol Pot nó đập đầu cho đỡ tốn đạn..!

 7. Đều tra cm gì nữa đem đi tử tình là vừa rồi giết 4 ng ổng chỉ chết 1 mình lãi to rồi còn đều tra gì nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *