2 thoughts on “DÒNG AMPLY SANSUI CÓ DAC GHÉP LOA NÀO CŨNG ĐƯỢC VÌ CÓ DẢI TRỞ KHÁNG RỘNG QUÁ !

  1. Để biết thêm chi tiết sản phẩm và cách phối ghép loa. AE liên hệ trực tiếp kênh theo số điện thoại : 0961 484 888 – 094 26 26 836

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *