33 thoughts on “Doremon Truyện Dài – Nobita Và Người Khổng Lồ Xanh – Hoạt Hình Tiếng Việt

  1. -> Các bạn xem phim vui vẻ!
    -> Doremon truyện dài hay nhất
    -Nobita và Anh Hùng Ký : https://www.youtube.com/watch?v=9DJztV9mwbM

  2. Thông điệp này rất lớn , nhưng hiện nay và có thể trong tương lai sự sống của Con Người và Trái Đất sẽ ko còn😢😢😢😢😖😖😖😞😞

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *