39 thoughts on “DTVN – EM XƠ Phản Ứng Cực Gắt Khi Thanh Niên Xin Qua Đêm Nhà Mình

  1. Em Yến vừa nhanh nhẹn,chịu khó,khéo ăn nói nữa. Còn em Sơ thì xinh đẹp thật nhưng cần phải học tập em Yến về mọi mặt.

  2. Good place. I like th 👉👉👉💐👍👍👍💋💃💃💃🤬🤬🤬😂😂😂😂🐔🐔🍳🍳🍤🥠🥠🥠🍠🍖🍖🍖

  3. Theo mình thấy.
    Bạn sơ có xinh nhưng không khéo ăn nói,lười..đến nhà bạn ăn cơm mà mặt cứ cắm vào cái điện thoại,
    Bạn yến sấu hơn nhưng chăm chỉ biết làm việc hơn.
    Nhưng để ý hai thanh niên có vẻ thích em sơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *