17 thoughts on “Dự báo giá heo hơi 26/11 giá tăng cả nước

  1. Bạn cập nhật giá heo hơi rất nhanh. Nhờ có những Thoòng tin bạn chia sẻ bà con nông dân nắm bắt được giá cả thị trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *