14 thoughts on “Dự báo giá heo hơi 29/11/2019 giá tăng nhẹ trở lai

  1. Máy ngày nửa heo dong lạnh chất lượng cao giá rẻ về heo mình rẻ nửa bà con chăn nuôi lỗ nặng nửa giờ chăn nuôi mấy ông bo trưởng de dân nghèo không sống nổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *