2 thoughts on “DU LỊCH ĐẤT VIỆT ĐỒNG HÀNH CÙNG THPT LƯƠNG TÀI 10/11/2019

  1. Tuyệt vời các cậu ợ … nhưng là lần cuối được đi ở mái trường LT rồi ,,, 3 năm cấp 3 thiệt nhanh 😑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *