Posted on

Du lịch Lào Cai/ Cao nguyên trắng Bắc Hà đầu thế kỷ 20Cao nguyên trắng Bắc Hà đầu thế kỷ 20 còn rất hoang vu, dân cư thưa thớt. Khi đó người Kinh còn chưa có mặt tại đây, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó người Mông chiếm gần 70%. Đứng đầu vùng Bắc Hà khi đó là thổ ty Hoàng Yến Tchao (một thành phần thân Pháp). Trái ngược với cuộc sống nghèo khó của người dân là sự giàu có của tầng lớp thống trị mà Hoàng Yến Tchao là một điển hình.

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://2forum.biz/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *