Posted onDu lịch Phan Thiết Mũi Né 3/4 – 8 – 2019 của các ace công ty may. Được book từ công ty du lịch Viettravel đồng hành suốt quá trình 2 ngày 1 đêm. Chuyến du lịch đi trong lúc trời đang diễn ra ấp thấp nhiệt đới. Nhưng may mắn 1 đều trời thương mọi điểm đi đều thuận lợi và vui vẻ.

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://2forum.biz/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *