6 thoughts on “Du Lịch Quảng Bình 2019 – Ngắm VàTrải Nghiệm Đồi cát Quảng Bình

  1. Nơi Minh Đang sống hiiuu. Đi biển bảo ninh à bạn ,buổi tối đi xe điện Qua cầu nhật lệ 2 đi dạo 1vong rất tuyệt bạn 😊.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *