5 thoughts on “Đua xe mô tô Cần Thơ 2019 | Mekong today

  1. Không hiểu ai cấp phép cho mấy ông này đua xe trong này nữa. Người thì đứng cả bầy đua kiểu đó đâm phải người đứng bên thì sao? Yêu cầu các cơ quan vào cuộc điều tra xem ai tổ chức. Cấm ngay và luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *