8 thoughts on “Đuổi Hình Bắt Chữ ngày 28/11/2015

  1. nhanh nhẹn thông minh ghê , hầu như chưa từng tháy ai mà thắng dc hàng dọc , lại còn sư thời gian nữa chứ , vãi thật @@

  2. cù chuối. trả lời hết phần 1 rồi hãng tl đáp án 10 có phải đc nhiều điểm ko. hiếm mới ấn dc 500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *