11 thoughts on “Đường Về Thanh Hóa – Thu Huệ – Đoàn trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa.

  1. Các bạn ơi! Sao lượt xem nhiều mà lượt thích ít quá vậy. Thích đi các bạn. Mình cùng kiếm miếng cơm từ youtube mà. Mình không phải là chủ kênh. các bạn kết bạn với mình: Ưu tiên các bạn thật thà, dân tộc thiểu số, các bạn có mụn, các bạn có nhu cầu học tập kinh doanh, có ý tiến thủ và phát triển. Dưới đây là:
    Facebook của mình: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024567315937

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *