12 thoughts on “Dye My Hairs By Myself – Tự Nhuộm Tóc – TryDoing | Shaun Minusa

  1. Nếu màu tóc ban đầu nhà trường cấm thì cái màu sau cũng cấm nốt.Đều rực rõ như nhau nhìn là biết nhuộm màu rồi,nó có đen tí nào đâu đỏ tím rực.Nếu thế để luôn màu ban đầu cho rồi,nếu trường b chấp nhận cái màu lúc sau nhuộm đc thì cái màu đầu tiên cũng ok thôi

  2. Chào bạn mình cũng đang thử nhuộm tại nhà bằng Loreal, mình đã nhuộm thành công. Màu lên khá đẹp nhưng không biêt bao lâu mình nên nhuộm lại toàn bộ, 7 tuần hay 3 tháng. Theo mình biết thì cứ 6,7 tuần là sẽ lộ chân tóc đen ra không biết lúc đo mình nhuộm lại thế nào, chỉ chấm chân tóc hay mình nhuộm lại toàn bộ. Mình muốn nhuộm màu tóc thuòng xuyên nhưng hơi sợ vì có thể làm hỏng tóc hoặc da đầu. Mình là con trai nên hỏi mấy bạn nữ tóc dài họ ít biết. Mình đang dùng màu 5.43 nâu đồng. Ít kinh nghiệm quá đâm ra hơi sợ. 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *