25 thoughts on “Em Yêu Ảo Lòi – Đôrêmon chế

  1. Nhớ 4 năm trước xem cái này mới mò vào MV gốc xem, xem xong cứ bảo mấy ông này trang điểm lố, giờ thì lết xác vào động VIP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *