28 thoughts on “Em Yêu Ảo Lòi (Fantastic Baby chế) (+Trend Factory Parody)

  1. T thề, t lm VIP hiền quá lâu r😌 nhạc ng nc ngoài đg hay ra TV như cái lồn nhể😏 mà nghèo thì lm Vd nhè nhẹ cái😌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *